Woonzorg en revalidatie
De Dennen vzw
Nieuws

Update coronavirus 1 juli

Alle afdelingen zijn nog steeds in code geel!

Een welgemeende dank je wel voor jullie inspanning!

Vanaf 1 juli kunnen we weer enkele versoepelingen aankondigen!

 • In het woonzorgcentrum is doorlopend bezoek toegelaten.
 • In het revalidatieziekenhuis is het bezoek van 14.00 u tot 20.00 u toegelaten.
 • Een patiënt in het revalidatiecentrum die volledig gevaccineerd is, mag 2 vooraf geregistreerde bezoekers op de kamer ontvangen (registreren kan via corona@dedennen.be). 

Bezoekregeling in De Dennen

Aan de bezoekers willen we vragen om onze afspraken strikt te blijven volgen.

Tot nader bericht zijn de afspraken als volgt:

 • Het dragen van een chirurgisch mondmasker blijft verplicht van zodra de gebouwen van De Dennen worden betreden, ook op de kamer
 • Kamerbezoek en wandelbezoek binnen: in het woonzorgcentrum kunnen maximaal 2 bezoekers van hetzelfde huishouden tegelijk op bezoek komen, in het revalidatieziekenhuis maximaal 2 geregistreerde bezoekers
 • Tuinbezoek: maximaal 3 bezoekers ouder dan 12 jaar (kinderen jonger dan 12 jaar worden niet meegeteld)
 • Afstand van 1,5 meter bewaren, ook in de buitenlucht
 • Eten en drinken tijdens de wandeling is toegelaten, de ontmoetingsruimte blijft voorlopig alsnog gesloten
 • Niet samenscholen

Wij vragen ook uitdrukkelijk om niet op de parking, lange gang, cafetaria, kapel en afdeling samen te scholen met andere familieleden/bezoekers. Als u voor een speciale gelegenheid (bijv. verjaardag) graag met meerdere personen (max. 10 personen) wenst te komen, dient u dit op voorhand te laten weten via corona@dedennen.be. Dit bezoek kan dan ook alleen maar buiten.
 

Cafetariabezoek

De cafetaria is voor bewoners én bezoekers geopend op woensdag, zaterdag en zondag, telkens van 14.00 u tot 17.00 u.

Algemene richtlijnen

 • Kom niet naar de cafetaria als je ziektesymptomen vertoont!
 • Bezoek met maximaal drie bezoekers (incl. kinderen jonger dan 12 jaar)
 • (Kleine) kinderen die zouden meekomen, moeten op hun plaats blijven zitten.
 • Verplaatsingen in de ruimte worden beperkt en gebeuren MET mondneusmasker
 • Er zijn een maximaal aantal plaatsen en vol is jammer genoeg vol. In de cafetaria is er plaats voor 62 personen en in de foyer voor 18 personen. Op het terras - zowel ter hoogte van foyer als cafetaria - kunnen in totaal 60 personen plaatsnemen.
 • Er mag enkel zittend iets gedronken worden, niet staand!
 • U blijft binnen de gemarkeerde zones zitten, zodat de 1,5 meter gerespecteerd blijft.
 • U gaat niet naar een andere tafel om met andere aanwezigen te praten.
 • Er is geen vermenging van families/bubbels aan één tafel in de cafetaria.

Wij vragen u vriendelijk om de instructies van het personeel/vrijwilligers te volgen. Wij vragen uw begrip voor het gegeven dat mogelijk niet iedereen met momenten zou kunnen zitten.

Geniet van jullie cafetariabezoek met een lekker drankje in goed gezelschap!

Bezoekregeling in het woonzorgcentrum

Tot nader bericht blijft de huidige bezoekregeling van twee bezoekers van toepassing binnen in het woonzorgcentrum, dus op de kamer én in de gemeenschappelijke ruimten. De registratie van het bezoek gebeurt centraal t.h.v. inkom 1.

Met dit mooie weer willen we iedereen stimuleren om samen te genieten van een wandelbezoek. Het wandelbezoek blijft met maximum vier personen (bewoner met maximum drie bezoekers), kinderen jonger dan 12 jaar worden niet mee gerekend. Ook eten en drinken tijdens de wandeling is toegestaan. Gelieve wel de afstand van 1,5 meter te bewaren. De bewoner mag van meerdere wandelbezoeken per dag genieten. Van zodra de gebouwen worden verlaten, is het dragen van het mondmasker niet meer nodig. Eén bezoeker komt de bewoner op de kamer of de afdeling halen. De grootte van de groep blijft dus maximum vier (ouder dan 12 jaar).

Bijv. een bewoner wandelt met drie volwassenen
Bijv. een bewoner wandelt met twee volwassenen en twee kinderen (jonger dan 12 jaar)

Het bezoek is doorlopend toegelaten. 
Gelieve wel rekening te houden met het tijdstip van de maaltijden om 12.00 u en 17.00 u.

Uitgaansregeling zonder overnachting

De uitgaansregeling blijft ongewijzigd. Mits het respecteren van de beschermingsmaatregelen zoals die gelden buiten de voorziening en conform de nationale bepalingen, mag één van de twee geregistreerde bezoekers de bewoner mee buiten De Dennen nemen en dit tussen 10.00 u en 20.00 u. Gelieve op voorhand de medewerkers van de afdeling hiervan op de hoogte te brengen.

Per 14 dagen mogen deze twee geregistreerde bezoekers wisselen. De bezoeker die na 14 dagen wisselt, dient ten laatste de donderdag voor de wissel door te geven dat hij/zij de bezoeker voor de volgende 14 dagen wordt aan: corona@dedennen.be. De volgende periode is van 26/06 t.e.m. 09/07, van 10/07 t.e.m. 23/07, van 24/07 t.e.m. 06/08, van 07/08 t.e.m. 20/08 en van 21/08 t.e.m. 03/09.

Wij doen hier een beroep op de verantwoordelijkheidszin van iedereen. Een bezoek aan meerdere familieleden tegelijkertijd kan niet, wel aan eenzelfde gezinsbubbel (max. 10 personen!). Wees voorzichtig en breng de gezondheid van anderen niet in gevaar! 

Bezoekregeling in de assistentiewoningen

Hier gelden de algemene richtlijnen van het Federale Overlegcomité.

Bezoekregeling in het revalidatieziekenhuis

Meer en meer patiënten die in het revalidatieziekenhuis worden opgenomen zijn volledig of deels  gevaccineerd. De richtlijnen rond bezoekersregeling worden bepaald door de graad van vaccinatie  van de patiënt.

Bij opname in het revalidatieziekenhuis heeft de patiënt een negatieve COVID-test. Er wordt steeds nagekeken of de patiënt al dan niet gevaccineerd is.

6.1. De patiënt is volledig gevaccineerd

Een patiënt die volledig is gevaccineerd, mag van bij opname twee vaste geregistreerde bezoekers op de kamer ontvangen. De patiënt mag ook met deze geregistreerde bezoeker (plus 16 jaar) genieten van een tuin/wandelbezoek. Deze geregistreerde bezoeker komt de patiënt op de kamer of de afdeling halen. De patiënt mag met maximum drie bezoekers buiten wandelen, waarvan één de geregistreerde bezoeker is. De grootte van de groep is dus maximum vier (kinderen jonger dan 12 jaar niet meegeteld)! 

Bijv. een patiënt wandelt met drie volwassenen
Bijv. een patiënt wandelt met twee volwassenen en twee kinderen (jonger dan 12 jaar)

Het bezoek is van 14.00 u tot 20.00 u toegelaten. 
Van zodra de gebouwen worden verlaten, is het dragen van het mondmasker niet meer nodig.

De bezoeker registreert zich ten laatste de donderdag voor de start van de volgende periode aan: corona@dedennen.be. De volgende periode is van 26/06 t.e.m. 09/07, van 10/07 t.e.m. 23/07, van 24/07 t.e.m. 06/08, van 07/08 t.e.m. 20/08 en van 21/08 t.e.m. 03/09.

6.2. De patiënt is niet of niet volledig gevaccineerd

Een patiënt die nog niet of niet volledig is gevaccineerd, dient minstens 7 dagen na opname in isolatie op de kamer te gaan. Deze patiënt mag geen kamerbezoek ontvangen, maar kan wel bezoek hebben aan zijn/haar raam.

De richtlijnen voor het raambezoek zijn:

 • Maximaal 4 personen (ongeacht de leeftijd)
 • Chirurgisch mondmasker is verplicht
 • Indien de raam open is: niet eten of drinken
 • Indien u iets wenst af te geven: gelieve dit aan het onthaal of aan de inkom van de afdeling te bezorgen; u mag niets door de raam doorgeven!

Als na dag 7 de COVID-test negatief is, mag deze patiënt één vaste geregistreerde bezoeker op de kamer ontvangen. Deze patiënt mag ook met één vaste geregistreerde bezoeker (plus 16 jaar) genieten van een tuin/wandelbezoek. De geregistreerde bezoeker komt de patiënt op de kamer of de afdeling halen.

De patiënt mag met maximum drie bezoekers buiten wandelen, waarvan één de geregistreerde bezoeker is. De grootte van de groep is dus maximum vier (kinderen jonger dan 12 jaar niet meegeteld)!

Bijv. een patiënt wandelt met drie volwassenen
Bijv. een patiënt wandelt met twee volwassenen en twee kinderen (jonger dan 12 jaar)

De bezoeker registreert zich ten laatste de donderdag voor de start van de volgende periode aan: corona@dedennen.be. De volgende periode is van 26/06 t.e.m. 09/07, van 10/07 t.e.m. 23/07, van 24/07 t.e.m. 06/08, van 24/07 t.e.m. 06/08, van 07/08 t.e.m. 20/08 en van 21/08 t.e.m. 03/09.

Het bezoek is van 14.00 u tot 20.00 u toegelaten. 
Van zodra de gebouwen worden verlaten, is het dragen van het mondmasker niet meer nodig.
 

Vaccinatie

Voor bewoners van zowel het woonzorgcentrum als de assistentiewoningen en patiënten van het revalidatieziekenhuis die nog geen COVID-vaccin of alleen een eerste dosis toegediend hebben gekregen, kan er via het vaccinatiecentrum Malle een vaccin voorzien worden. Het bestellen en toedienen hangt af van het aantal te vaccineren patiënten en bewoners. De vaccins worden onder medisch toezicht in De Dennen toegediend.

De planning en toediening van de vaccinatie wordt hier goed opgevolgd, maar we blijven hiervoor wel afhankelijk van het vaccinatiecentrum.

Richtlijnen na vaccinatie

Het vaccin biedt bescherming ten vroegste zeven dagen na toediening van de tweede dosis.

Blijf gezond en zorg goed voor elkaar!