Woonzorg en revalidatie
De Dennen vzw
Nieuws

Update coronavirus 14/01/2022

Omwille van de sterk stijgende besmettingen van de Omikronvariant in de maatschappij hebben we vanuit de overheid nieuwe kaderrichtlijnen over het gebruik van het mondneusmasker en toegang tot de voorziening ontvangen. 

We danken oprecht iedereen die de richtlijnen correct opvolgt!

Gebruik van het mondneusmasker

Het dragen van een FFP2 masker wordt verplicht voor alle zorg- en dienstverleners en vrijwilligers, … die in contact komen met onze kwetsbare ouderen. Het dragen van dit type masker is niet comfortabel en vraagt van onze medewerkers alweer een extra inspanning. We willen daarom zeker met aandrang vragen dat ook bezoekers de geldende richtlijnen in De Dennen correct opvolgen. Enkel door onze gezamenlijke inzet kunnen we hopelijk deze periode zonder besmettingen doorkomen. 

Voor alle bezoekers blijft de mondmaskerplicht gelden, ook op de kamer tijdens het bezoek. De nieuwe kaderrichtlijn schrijft voor dat bezoekers bij het betreden van en de verplaatsing in de voorziening, maar ook tijdens de bezoekmomenten (tijdens de contacten met de bewoner, ongeacht of de afstandsregel al dan niet kan worden nageleefd) een chirurgisch mondneusmasker dragen. Dit chirurgisch mondneusmasker dient op correcte wijze gedragen te worden, dit betekent over mond en neus. De mondmaskerplicht is vanaf de leeftijd van zes jaar. Een stoffen mondneusmasker is niet meer toegelaten! 

Om extra ventilatie te voorzien, moet de deur van de kamer tijdens het bezoek openblijven. 
 

Toegang tot de voorziening

De kaderrichtlijn schrijft voor dat bezoekers die positief getest hebben, vanaf de staalname of de start van de symptomen minimum 10 dagen niet op bezoek mogen komen. Ze schrijft bovendien ook voor dat alle bezoekers (ongeacht de vaccinatiestatus) na een hoogrisicocontact tot en met 10 dagen na het hoogrisicocontact niet op bezoek mogen komen. Na een laagrisicocontact (ongeacht de vaccinatiestatus) is bezoek toegelaten, maar uiterste voorzichtigheid wordt gevraagd.

Openingsuren cafetaria

De cafetaria blijft alle dagen - uitgezonderd maandag - geopend en dit van 14u tot 17u. Op deze manier kunnen onze bewoners met hun bezoekers blijven genieten van een drankje. 

We danken onze vrijwilligers oprecht, want dit is alleen mogelijk dankzij hun inzet!

Blijf gezond en zorg goed voor elkaar!