Woonzorg en revalidatie
De Dennen vzw

Woonzorghuis

Elke bewoner kan zijn/haar huisarts vrij kiezen. De coördinatie van de medische activiteiten in het woonzorghuis gebeurt door een coördinerend en raadgevend arts.