Woonzorg en revalidatie
De Dennen vzw

Kwaliteitsverbetering

Bij De Dennen zijn we steeds bezig met de kwaliteit van onze zorg te verbeteren. Dit doen we aan de hand van de inzichten die de kwaliteitsindicatoren, inspectieverslagen, tevredenheidsmetingen en klachten ons verstrekken. 

Strategische doelstellingen

In het beleidsplan 2018-2022 van de Dennen staan volgende twee strategische doelstellingen m.b.t. kwaliteitsverbetering:

 1. Kwaliteitsvolle en veilige zorg bieden en zichtbaar maken. Onze patiënten, alsook hun naasten worden hierbij betrokken en krijgen inspraak.
 2. Door zelfevaluatie en reflectie een kritische blik werpen op de organisatie en een cultuur van continue kwaliteitsverbetering uitbouwen. 

Operationele doelstellingen

Daaruit vloeiden volgende operationele doelstellingen voort:

 • Optimaliseren van het gebruik van het elektronische patiëntendossier (BMUC criteria, revalidatie-dashboard, ...)
 • Optimaliseren van processen (opname, briefing, …)
 • Zichtbaar maken van kwaliteit en veiligheid van zorg in alles aspecten van de zorginstelling
 • Zichtbaar maken van outcome en toegevoegde waarde van de revalidatie
 • Communicatie met familie, ouderen en hun naasten: luisteren naar de noden en inspraak geven
 • Betrokkenheid van patiënt/familie verhogen
 • Door zelfevaluatie en reflectie een kritische blik werpen op de organisatie en een cultuur van continue kwaliteitsverbetering uitbouwen
 • Tevredenheidsmeting; responsrate verhogen
 • Interne en extra kwaliteitsaudits (VIP², …)