Woonzorg en revalidatie
De Dennen vzw

Klachten

Bij De Dennen vinden we communicatie heel belangrijk. Daarom vragen we om uw klacht of negatieve ervaring in eerste instantie met de betrokken persoon te bespreken. Dit kan een zorgverlener zijn, maar ook de hoofdverpleegkundige van de afdeling of de behandelend arts. Is het probleem daarmee niet opgelost, dan kunt u zich richten tot onze ombudsdienst. Zij zullen uw klacht op een neutrale en probleemoplossende manier onderzoeken en bemiddelen.

Als patiënt heeft u het recht om een klacht te uiten. Zo kan de kern van het probleem aangepakt worden. Als uw klacht niet met de medewerkers kan opgelost worden, kan de ombudsdienst gecontacteerd worden.