Woonzorg en revalidatie
De Dennen vzw

Woningen

Ons woonzorghuis bestaat uit vijf woningen, die onderling verschillen op vlak van zorgvraag en -aanbod en het aantal woongelegenheden. Vooraleer iemand naar ons woonzorghuis verhuist, bekijken we samen met de toekomstige bewoner en de mantelzorger(s) welke woning het best past. 

De woningen Zilverlinde en Zomerlinde huisvesten ouderen die wilsbekwaam zijn, maar wel een fysieke zorgvraag hebben. 

Zilverlinde

In Zilverlinde wonen 37 ouderen die weinig ondersteuning nodig hebben, maar die waar nodig kunnen rekenen op onze warme zorg.  Zilverlinde is een gelijkvloerse woning. 

Zomerlinde

In Zomerlinde wonen 18 ouderen met nood aan een intensievere zorg of begeleiding op lichamelijk vlak. Zomerlinde is een woning op de eerste verdieping. 

De woningen Esdoorn, Meidoorn en Magnolia zijn daarentegen heterogeen qua huisvesting. Dit betekent dat in elk van deze drie woningen mensen wonen met fysieke en/of psychische noden en wilsbekwame bewoners naast bewoners met dementie.

Esdoorn

Esdoorn is een grote woning op het gelijkvloers waar 32 bewoners woonachtig zijn.

Meidoorn

In Meidoorn wonen 19 ouderen op de eerste verdieping. 

Magnolia

In Magnolia verblijven 19 ouderen op de eerste verdieping.