Woonzorg en revalidatie
De Dennen vzw

Metingen en bevragingen

Woonzorgcentra meten indicatoren over de kwaliteit van zorg en veiligheid en van zorgverleners en zorgorganisatie. Twee keer per jaar moeten wij  als woonzorgcentrum onze gegevens indienen bij Zorg en Gezondheid via het e-loket.

De indicatoren over de kwaliteit van zorg en veiligheid zijn de volgende: decubitus (doorligwonden), onbedoelde gewichtsafname, valincidenten, dagelijkse fysieke vrijheidsbeperking, medicijnincidenten, griepvaccinatie, medicatiegebruik, overlijdensplaats, zorgplan levenseinde.

% bewoners met20152016201720182019
decubituswonde categorie 2,3 of 4 (20/04)1.60.80.80.80.8
decubituswonde categorie 2,3 of 4 ontstaan in wzc (20/04)1.60.80.80.00.0
5 tot 9 verschillende soorten geneesmiddelen (20/03)52.852.455.655.3/
10 of meer verschillende soorten geneesmiddelen (20/03)28.521.821.825.2/
één of meer valincidenten in mei11,78.05.31212.2
twee of meer valincidenten in mei3.12.40.83.20.8
up-to-date plan voor zorg rond het levenseinde (20/03)0.88.92933.133.1
een onbedoelde gewichtsafname van 3 kg of meer in april-mei (vanaf 2017 5% gewichtsverlies)7.03.25.28.55.2
een fysieke vrijheidsbeperkende maatregel tijdens de dag dedurende 3 dagen in februari42.619.124.824.825.4
alleen bedhekken als dagelijkse fysieke vrijheidsbeperkende maatregel tijdens de dag gedurende 3 dagen in februari22.918.38.321.56.6
een fysieke vrijheidsbeperkende maatregel tijdens de dag ondersteunend met een fixatiedocument in februari10010010098.5/
met minimaal één medicijnincident de afgelopen 7 dagen in juni0.81.62.47.22.5
Aantal uren vrijwilligerswerk in het voorbije jaar50125062505037963760

Naast deze indicatoren zetten wij als woonzorgcentrum heel hard in op een goede handhygiëne. 

Infectiepreventie is van groot belang voor de veiligheid van de bewoners, met name om het doorgeven van kiemen te vermijden en de daarop volgende zorggerelateerde infectie te voorkomen. Aangezien onze handen het meest gebruikte zorginstrument zijn, is een goede handhygiëne van belang.

Om de overdracht van kiemen te voorkomen bij bewonerscontact, passen de medewerkers van De Dennen de standaard voorzorgsmaatregelen toe. Dit doen ze door op de correcte manier handhygiëne uit te voeren en persoonlijke beschermende middelen (handschoenen, schort of masker) te dragen, indien nodig.

Elke zorgverstrekker wordt opgeleid om de basisvereisten en de indicaties voor handhygiëne toe te passen in de praktijk:

  • Geen ringen
  • Geen polshorloge of armbanden
  • Geen nagellak, gelnagels, vuile nagels of lange nagels
  • Korte mouwen

De referentiepersoon ziekenhuishygiëne neemt tal van initiatieven om de aandacht te vestigen op het belang van
infectiepreventie.