Woonzorg en revalidatie
De Dennen vzw

Foto's, film en geluid

Ook wanneer er opnames (foto’s, video’s en geluidopnames) gemaakt worden en de patiënt in kwestie herkenbaar is, al dan niet met een zichtbaar gelaat, is een persoonsgegeven. In dit geval wordt de privacy beschermd door het portretrecht. Het portretrecht dicteert dat de toestemming van de betrokkene vereist is, zowel voor de opname als voor het effectieve gebruik ervan. 

In De Dennen vragen we dan ook aan journalisten, fotografen en cameraploegen om steeds toestemming te vragen aan de directie. Wij laten niet toe om zomaar opnames van patiënten, bezoekers, artsen en andere medewerkers te maken zonder expliciete toestemming.