Woonzorg en revalidatie
De Dennen vzw

Vrije tijd en activiteiten

Een bosrijke omgeving

De Dennen nestelt zich in een prachtige, bosrijke omgeving. U kan hier dan ook op eigen tempo mooie wandelingen maken en heerlijk uitrusten op de voorziene zitbanken.

Activiteiten en animatie

Als bewoner kan u deelnemen aan tal van leuke activiteiten. Ons animatieteam kan hierbij rekenen op de hulp van onze enthousiaste vrijwilligers.

Zo wordt er wekelijks een groepsturnles georganiseerd, maar ook gezamenlijke kooksessies, samen lotto spelen en de krant lezen behoren tot de vaste activiteiten. Bewoners met groene vingers mogen dan weer meehelpen met het onderhoud van onze serre. 

We bieden onze bewoners tal van activiteiten waar iedereen aan kan deelnemen:

  • themafeestjes
  • filmvoorstellingen
  • quiz- en spelnamiddagen
  • knutselnamiddagen
  • pastorale animatie
  • optredens van een zangkoor, dansgroepen, muziekverenigingen, …

Er staan ook vaak dag- en namiddaguitstappen met onze minibus op het programma.