Woonzorg en revalidatie
De Dennen vzw

Algemeen beleid

Om onze missie en onze waarden te vertalen en onze doelstellingen te realiseren, hebben de directie, medewerkers en het raad van bestuur van De Dennen een strategisch beleidsplan opgesteld voor 2018-2022. 

Onze strategische doelstellingen

  1. Kwaliteitsvolle en veilige zorg bieden en zichtbaar maken. Onze patiënten en bewoners, alsook hun naasten, worden hierbij betrokken en krijgen inspraak.
  2. Een werkomgeving creëren waarin medewerkers en vrijwilligers gemotiveerd, betrokken en tevreden samenwerken.
  3. Zich positioneren en profileren als een autonome zorgvoorziening met aandacht voor samenwerking.
  4. Door zelfevaluatie en reflectie een kritische blik werpen op de organisatie en een cultuur van continue kwaliteitsverbetering uitbouwen.
  5. Uitbouwen van een hedendaagse en aangepaste infrastructuur.
  6. Om deze doelstellingen blijvend te kunnen realiseren, is een zesde strategische doelstelling noodzakelijk: een financieel gezonde voorziening blijven.