Woonzorg en revalidatie
De Dennen vzw

Audits en verslagen

Audit Vlaamse zorginspectie

In 2016 heeft de Vlaamse Zorginspectie onze assistentiewoningen bezocht. Tijdens deze audit geeft men een objectief beeld over de mate waarin de voorziening zich confirmeert aan de gestelde voorwaarden. 

Volgende domeinen werden bekeken:

  • Profiel en aantal bewoners
  • Infrastructuur/logistiek
  • Personeel
  • Zorg- en dienstverlening
  • Opname en ontslagbeleid/onthaal en informatieverstrekking
  • Klachten en inspraak
  • Facturatie en geldbeheer
  • Kwaliteitszorg

We zijn fier op onze medewerkers, voor wie dit een mooie bevestiging is van hun dagelijkse inzet. 

Inspectie Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

In 2019 was er een inspectie van het federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen in onze grootkeuken. Volgende onderwerpen kwamen aan bod; infrastructuur, hygiëne, productcontroles, …

Met trots kunnen wij melden dat het inspectieresultaat ‘zeer goed’ was. Een dikke pluim voor onze keukenmedewerkers.