Woonzorg en revalidatie
De Dennen vzw

Visie en waarden

De Dennen, woonzorg en revalidatie, legt zich toe op een verscheidenheid van zorg voor ouderen in een groene, bosrijke en rustgevende omgeving.

De Dennen streeft als revalidatieziekenhuis...

Naar excellente revalidatiezorg in een kwalitatieve, kleinschalige omgeving. In het multidisciplinaire team richt men zich op diagnose, behandeling, stabilisatie en actieve revalidatie. De belangrijkste doelstelling is de patiënt zo zelfredzaam en zo onafhankelijk mogelijk te doen functioneren, en dit in samenspraak met de revalidant en/of familie. De zorg voor het welbevinden van de patiënt staat hierin centraal. 

Het ultieme doel blijft om de patiënt naar een thuissituatie te laten terugkeren of – indien onmogelijk – naar de meest aangepaste woonvorm.  

De Dennen streeft als woonzorgcentrum...

Naar een evenwicht tussen ‘wonen en zorg’, zodat ouderen deze fase van hun leven met levensvreugde kunnen doorbrengen.  We beogen een thuis met een sfeer van geborgenheid, waar welbevinden van de oudere centraal staat. In deze comfortabele en veilige omgeving bieden wij warme, kwalitatieve zorg aan. Door dialoog en inspraak wordt de bewoner regisseur van zijn eigen zorg en zinvolle dagbesteding.

De Dennen streeft als groep van assistentiewoningen...

Naar een vorm van zelfstandig wonen in een comfortabele, veilige en groene omgeving met professionele zorg binnen handbereik. We beogen een huis waar blijven ontmoeten en ontdekken centraal staan. Door dialoog en inspraak kan dit huis een thuis worden. 
 

De Dennen streeft als werkgever...

Naar een aantrekkelijke werkplek waar goed gezorgd wordt voor de medewerkers.  Goede zorg voor medewerkers vertrekt in De Dennen vanuit inspraak, erkenning en waardering, verantwoordelijkheid, collegiale sfeer en aandacht voor een goede werk-privébalans. 

In de sterk veranderende arbeidsmarkt willen we ons positioneren om medewerkers aan te trekken die met hart en ziel hun beroep uitoefenen en willen we hen de mogelijkheid geven zich verder te ontplooien aan de hand van opleidingen en begeleiding. 

De Dennen streeft als partner in zorg...

Naar een actieve regionale samenwerking met externe partners in de zorg zoals thuiszorg, eerste- en tweedelijnszorg,… en vormt zo een belangrijke schakel in het zorgcontinuüm.

De waarden van De Dennen

  • kwaliteit
  • geborgenheid
  • vriendelijkheid
  • waardigheid
  • eenheid
  • eerlijkheid
  • collegialiteit
  • respect