Woonzorg en revalidatie
De Dennen vzw

Consultaties

De Dennen biedt geen ambulante diensten of ambulante zorg aan. 

Consultaties zijn hier dan ook niet van toepassing.