Woonzorg en revalidatie
De Dennen vzw

Communicatiebeleid

Veiligheid wordt hoog in het vaandel gedragen door al onze medewerkers, het is dan ook een cruciaal onderdeel van kwaliteitszorg. Hoewel onze zorgverleners er alles aan doen om uw veiligheid steeds te garanderen, kan er altijd iets mislopen. Wij vinden het belangrijk om eventuele patiëntveiligheidsincidenten te behandelen aan de hand van een transparant communicatiebeleid, waarbij u en uw familie uitvoerig geïnformeerd worden. U heeft ook steeds recht op inzage en afschrift van het patiëntendossier en klachtbemiddeling. Bovendien vereist de deontologische code van onze artsen dat zij steeds objectief communiceren met hun patiënten. 

Veiligheid wordt hoog in het vaandel gedragen door al onze medewerkers, het is dan ook een cruciaal onderdeel van kwaliteitszorg.

Daarnaast stimuleren wij onze medewerkers om alle incidenten (valpartijen, medicatiefouten, gedragsincidenten, …) te melden in ons geïnformeerde meld- en leersysteem, zodat structurele en organisatorische maatregelen kunnen genomen worden. Concreet behandelen we bij De Dennen een patiëntveiligheidsincident als volgt:

  • Als er een incident wordt gemeld, worden de verantwoordelijken hiervan automatisch op de hoogte gebracht. Vervolgens wordt de patiënt en/of hun familie geïnformeerd.
  • Het comité patiëntveiligheid (arts, apotheker, hoofdverpleegkundige, hoofd paramedici, hoofd verpleegkundig departement) volgt alle veiligheidsinitiatieven, verbeteracties en incidenten op en bespreekt ze.
  • Het comité patiëntveiligheid analyseert de incidenten en formuleert verbeteracties om de veiligheid te verhogen.