Woonzorg en revalidatie
De Dennen vzw

Beleid

Strategische doelstellingen

  1. Kwaliteitsvolle en veilige zorg bieden en zichtbaar maken. Onze patiënten en bewoners, alsook hun naasten worden hierbij betrokken en krijgen inspraak.
  2. Een werkomgeving creëren waarin medewerkers en vrijwilligers gemotiveerd, betrokken en tevreden samenwerken.
  3. Zich positioneren en profileren als een autonome zorgvoorziening met aandacht voor samenwerking.
  4. Door zelfevaluatie en reflectie een kritische blik werpen op de organisatie en een cultuur van continue kwaliteitsverbetering uitbouwen. 
  5. Uitbouwen van een hedendaagse en aangepaste infrastructuur.
  6. Om deze doelstellingen blijvend te kunnen realiseren, is een zesde strategische doelstelling noodzakelijk: een financieel gezonde voorziening blijven.

Beleidsplan

Onze behoeften vandaag zijn niet dezelfde als die van morgen, en dat is bij 65-plussers niet anders. Daarom blijven we bij De Dennen continu sleutelen aan onze werking en gaan we op zoek naar manieren om het nóg beter te doen. Het is namelijk onze verantwoordelijkheid om een kwalitatieve woon- en zorgomgeving aan te bieden, vandaag en morgen.

Onze verantwoordelijkheid is om een kwalitatieve woon- en zorgomgeving aan te bieden, vandaag en morgen.

In 2020 hebben we een masterplan uitgewerkt in samenwerking met AID-architecten uit Malle. Ons doel is om een dorp in het groen te creëren, waar het revalidatieziekenhuis, het woonzorghuis en de assistentiewoningen – maar ook de maatschappij – allemaal evenredig deel van kunnen uitmaken. Een plaats met een gezellig dorpsgevoel, waar het aangenaam vertoeven én ontmoeten is.