Woonzorg en revalidatie
De Dennen vzw

Audits en verslagen

Audit door de Zorginspectie (2017)

In het voorjaar van 2017 heeft de Vlaamse Zorginspectie ons revalidatieziekenhuis geauditeerd. Tijdens deze audit werden onze systemen en mechanismen beoordeeld en werd er bepaald of we voldoende garanties bieden op het leveren van een kwaliteitsvolle en veilige zorg. 

De inspectie werd gebaseerd op een eisenkader dat zowel erkenningsnormen als internationaal gevalideerde standaarden bevat. Een team van drie auditoren heeft twee dagen lang deze normen aan de praktijk getoetst. Zo kregen medewerkers vragen over hun werkwijze, meer bepaald over de handhygiëne, vrijheidsbeperkende maatregelen en de overdracht van patiëntinformatie tussen zorgverleners.  

We kunnen met trots melden dat we voor de meeste onderwerpen een beoordeling goed tot zeer goed kregen.

De auditoren hebben vermeld dat ze heel wat nieuwe initiatieven op vlak van kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid aantroffen, dat er een open overlegcultuur is, verbeterbereidheid, opstart van een meld- en leersysteem, grote aandacht voor palliatieve zorg, enzovoort. We grijpen deze audit dan ook aan om ook de komende jaren verbeterprojecten en interne audits op te zetten waarbij de focus zal liggen op kwaliteit en patiëntveiligheid.

Wij zijn natuurlijk heel tevreden met dit resultaat. We zijn enorm fier op onze medewerkers, voor wie dit een mooie bevestiging van hun dagelijkse inzet is.

Audit door het FAVV

In 2019 was er een inspectie van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen in onze grootkeuken. Volgende onderwerpen kwamen aan bod: infrastructuur, hygiëne, productcontroles, …

Met trots kunnen wij melden dat het inspectieresultaat zeer goed was. Een dikke pluim voor onze keukenmedewerkers. 

Van toepassing vanaf : 08/02/2019