Woonzorg en revalidatie
De Dennen vzw

Ontslag en nazorg

Al van bij de opname bereidt ons team uw ontslag tot in de puntjes voor. Bij een ontslag voorzien wij standaard een medisch en verpleegkundig verslag, een geneesmiddelenvoorschrift en een ontslagbrief. Deze brief bevat de nodige gegevens om de continuïteit van de verdere zorg te verzekeren.

Taxi of ziekenvervoer

Heeft u bij het verlaten van ons revalidatieziekenhuis vervoer nodig, dan kunnen wij een taxi of ziekenvervoer voor u regelen. Er zijn ook rolwagens beschikbaar om u op een veilige manier tot bij het geregelde vervoer te brengen.

Medische hulpmiddelen

Medische hulpmiddelen (looprek, rolstoel, …) worden geregeld via het kine- en ergoteam op voorschrift van de behandelende arts. 

Een ziekenhuisbed, tillift, … is door de familie te regelen via de mutualiteit van de patiënt. Dit kan aangekocht of verhuurd worden (via een huursysteem).

Afspraken

Indien nodig kan onze maatschappelijk werker ook afspraken met de thuisverpleging, bejaardenhulp, het OCMW, … voor u maken.

Factuur

Als patiënt ontvangt u maandelijks uw factuur, in de loop van de volgende maand. Concreet betekent dit dat u bijvoorbeeld de factuur van oktober, in de loop van november zult ontvangen.