Woonzorg en revalidatie
De Dennen vzw

Klachtenprocedure

Dient u een schriftelijke klacht in bij onze ombudsdienst, dan zult u hiervan een schriftelijke ontvangstmelding krijgen. Daarna zal de ombudsdienst alles in het werk stellen om via bemiddeling een oplossing te vinden die voor alle partijen aanvaardbaar is. Tijdens de klachtenprocedure zorgt de ombudsdienst voor een vlotte opvolging en terugkoppeling naar alle betrokken personen.

Bent u niet tevreden over de manier waarop de ombudsdienst uw klacht behandelt, dan zullen zij de verdere mogelijkheden voor de klachtenafhandeling met u bespreken.