Woonzorg en revalidatie
De Dennen vzw

Privacywetgeving

De Dennen is verplicht om voor elke patiënt een dossier aan te maken. Hierin zijn zowel administratieve, medische, verpleegkundige als paramedische gegevens verwerkt. Dit patiëntendossier zorgt voor een gemakkelijke communicatie tussen de verschillende zorgverleners. 

Het patiëntendossier is strikt vertrouwelijk en kan enkel door medewerkers van De Dennen om professionele redenen geraadpleegd worden. Het spreekt voor zich dat onze medewerkers gebonden zijn door het beroepsgeheim. 

Het patiëntendossier wordt opgesteld conform de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. De Dennen fungeert hierbij als eindverantwoordelijke voor de verwerking van de patiëntengegevens.