Woonzorg en revalidatie
De Dennen vzw

Kalender

13.12

Zilverlinde en Meidoorn

Kerstfeest

15.12

Magnolia

Kerstfeest

16.12

Esdoorn

Kerstfeest

20.12

Assistentiewoningen en Zomerlinde

Kerstfeest

23.12

Iedereen

Lichtjeswandeling