Woonzorg en revalidatie
De Dennen vzw

Ombudsdienst

De ombudsdienst is het centrale aanspreekpunt voor bewoners, familieleden en bezoekers die een klacht wensen te uiten over de dienstverlening van het woonzorgcentrum De Dennen. Hij bemiddelt in de klacht en geeft informatie aan diegene die de klacht indient omtrent de opvolging en de afhandeling van zijn/haar klacht.

Klachten

Een klacht wordt in De Dennen niet beschouwd als iets negatiefs, maar als een aangrijpingspunt om de werking te verbeteren. Er wordt met aandrang gevraagd dat de bewoners, familieleden en/of bezoekers bij eventuele klachten de hoofdverpleegkundige op de afdeling zelf hierover aanspreken. Zo kan de klacht direct op de afdeling worden afgehandeld. Indien men de klacht liever niet onmiddellijk bespreekt, kan men een schriftelijke klacht (al dan niet anoniem) indienen of een afspraak maken met de ombudsdienst.

Klachtenprocedure

De ombudsdienst handelt elke klacht binnen een redelijke termijn af. Zo neemt hij contact met de medewerker - of het team - waarover de klacht werd geuit. Samen (eventueel onder leiding van de hoofdverpleegkundige) wordt gekeken hoe men het probleem kan oplossen. Nadien wordt de bewoner, de familie en/of de bezoeker op de hoogte gebracht van de voorgestelde oplossing.

Indien er niet onmiddellijk een oplossing wordt gevonden, wordt dit eveneens aan de betrokkene gemeld. U kunt met klachten, opmerkingen of vragen ook steeds terecht bij de woonzorglijn (voorheen infofoon) op het telefoonnummer 02/553 75 00.

Als de ombudsdienst geen passende oplossing kan aanreiken of als de bewoner, zijn/haar familie of de bezoeker ontevreden blijft, dan kunnen het hoofd kwaliteit van zorg, wonen en leven en/of de directeur uiteraard bij de klacht betrokken worden. Bij afwezigheid van de ombudsdienst wordt de klacht eveneens door hen opgevolgd. 

De ombudsdienst houdt alle klachten bij en heeft jaarlijks een onderhoud met de directie hieromtrent.

Een klacht?

U kan hiervoor terecht bij Chris Adriaenssen, verantwoordelijke van onze ombudsdienst telefonisch of via mail.

Het is ook mogelijk om een bezoekje te brengen. De ombudsdienst van De Dennen bevindt zich in de gang van de administratie. Er is altijd iemand aanwezig van maandag t.e.m. vrijdag van 12.30u tot 16.00u, met uitzondering van donderdag.