Woonzorg en revalidatie
De Dennen vzw

(Medische) incidenten

We spreken over een medisch incident of medisch ongeval wanneer een medisch onderzoek, hospitalisatie of een bepaalde medische handeling ongewild schade toebrengt, had kunnen toebrengen of zou kunnen toebrengen aan de patiënt. In dit geval wordt ook gesproken van een medische fout of onbedoelde schade. In dit geval kan een patiënt, zijn vertegenwoordiger of nabestaanden een medische klacht indienen bij de ombudsdienst van De Dennen.

In De Dennen stelt ons team van artsen, zorgverleners en andere medewerkers alles in het werk om u dag en nacht van de beste zorgen te voorzien. Toch kan het soms gebeuren dat iets niet helemaal naar wens verloopt.