Woonzorg en revalidatie
De Dennen vzw
Nieuws

Maatregelen m.b.t. coronavirus

Bezoekregeling in De Dennen

Aan de bezoekers willen we vragen om onze afspraken strikt te blijven volgen.

 

Tot nader bericht zijn de afspraken als volgt:

 • Het dragen van een chirurgisch mondmasker blijft verplicht van zodra de gebouwen van De Dennen worden betreden, ook op de kamer
 • Kamerbezoek en wandelbezoek binnen: maximaal 2 bezoekers tegelijk op bezoek
 • Tuinbezoek: maximaal 3 bezoekers ouder dan 12 jaar (kinderen jonger dan 12 jaar worden niet meegeteld)
 • Afstand van 1,5 meter bewaren, ook in de buitenlucht
 • Eten en drinken tijdens de wandeling is toegelaten, de ontmoetingsruimte blijft voorlopig alsnog gesloten
 • Niet samenscholen

 

Wij vragen ook uitdrukkelijk om niet op de parking, lange gang, cafetaria, kapel en afdeling samen te scholen met andere familieleden/bezoekers. Als u voor een speciale gelegenheid (bijv. verjaardag) graag met meerdere personen (max. 10 personen) wenst te komen, dient u dit op voorhand te laten weten via corona@dedennen.be.
 

Cafetariabezoek

De cafetaria is voor bewoners én bezoekers geopend op dinsdag, woensdag, zaterdag en zondag, telkens van 14.00 u tot 17.00 u.

 

Algemene richtlijnen

 • Kom niet naar de cafetaria als je ziektesymptomen vertoont!
 • Bezoek met maximaal drie bezoekers (incl. kinderen jonger dan 12 jaar)
 • (Kleine) kinderen die zouden meekomen, moeten op hun plaats blijven zitten.
 • Verplaatsingen in de ruimte worden beperkt en gebeuren MET mondneusmasker
 • Er zijn een maximaal aantal plaatsen en vol is jammer genoeg vol. In de cafetaria is er plaats voor 62 personen en in de foyer voor 18 personen. Op het terras - zowel ter hoogte van foyer als cafetaria - kunnen in totaal 60 personen plaatsnemen.
 • Er mag enkel zittend iets gedronken worden, niet staand!
 • U blijft binnen de gemarkeerde zones zitten, zodat de 1,5 meter gerespecteerd blijft.
 • U gaat niet naar een andere tafel om met andere aanwezigen te praten.
 • Er is geen vermenging van families/bubbels aan één tafel in de cafetaria.

 

Wij vragen u vriendelijk om de instructies van het personeel/vrijwilligers te volgen. Wij vragen uw begrip voor het gegeven dat mogelijk niet iedereen met momenten zou kunnen zitten.

Geniet van jullie cafetariabezoek met een lekker drankje in goed gezelschap!

Bezoekregeling in het woonzorgcentrum

Tot nader bericht blijft de huidige bezoekregeling van twee bezoekers van toepassing binnen in het woonzorgcentrum, dus op de kamer én in de gemeenschappelijke ruimten. De registratie van het bezoek gebeurt centraal thv inkom 1. Deze registratie is voor de veiligheid van de bezoekers zelf. Zo kunnen we hen contacteren indien een bewoner of patiënt positief zou testen. De andere ingangen blijven daarom ook gesloten.

 

Met dit mooie weer willen we iedereen stimuleren om samen te genieten van een wandelbezoek. Het wandelbezoek blijft met maximum vier personen (bewoner met maximum drie bezoekers), kinderen jonger dan 12 jaar worden niet mee gerekend. Ook eten en drinken tijdens de wandeling is toegestaan. Gelieve wel de afstand van 1,5 meter te bewaren. De bewoner mag van meerdere wandelbezoeken per dag genieten. In de gebouwen blijft het dragen van het mondmasker nog verplicht. Eén bezoeker komt de bewoner op de kamer of de afdeling halen. De grootte van de groep blijft dus maximum vier (ouder dan 12 jaar).

Bijv. een bewoner wandelt met drie volwassenen
Bijv. een bewoner wandelt met twee volwassenen en twee kinderen (jonger dan 12 jaar)

 

Het bezoek is doorlopend toegelaten. 
Gelieve wel rekening te houden met het tijdstip van de maaltijden om 12.00 u en 17.00 u.

 

Mits het respecteren van de beschermingsmaatregelen zoals die gelden buiten de voorziening en conform de nationale bepalingen, mag de bezoeker de bewoner mee buiten De Dennen nemen, en dit tussen 10.00 u en 20.00 u. Gelieve op voorhand de medewerkers van de afdeling hiervan op de hoogte te brengen.

We doen hier een beroep op de verantwoordelijkheidszin van iedereen. Een bezoek aan meerdere familieleden tegelijkertijd kan niet, wel aan eenzelfde gezinsbubbel. Wees voorzichtig en breng de gezondheid van anderen niet in gevaar!

Bezoekregeling in de assistentiewoningen

Hier gelden de algemene richtlijnen van het Federale Overlegcomité.

Bezoekregeling in het revalidatieziekenhuis

Meer en meer patiënten die in het revalidatieziekenhuis worden opgenomen zijn volledig of deels  gevaccineerd. De richtlijnen rond bezoekersregeling worden bepaald door de graad van vaccinatie  van de patiënt.

Bij opname in het revalidatieziekenhuis heeft de patiënt een negatieve COVID-test. Er wordt steeds nagekeken of de patiënt al dan niet gevaccineerd is.

 

6.1. De patiënt is volledig gevaccineerd

 

Een patiënt die volledig is gevaccineerd, mag van bij opname twee bezoekers tegelijk op de kamer ontvangen. De registratie van het bezoek blijft centraal thv inkom 1. Deze registratie is voor de veiligheid van de bezoekers zelf. Zo kunnen we hen contacteren indien een bewoner of patiënt positief zou testen. De andere ingangen blijven daarom ook gesloten. 

 

De patiënt mag met maximum drie bezoekers buiten genieten van een tuin/wandelbezoek. De grootte van de groep is dus maximum vier (ouder dan 12 jaar).

Bijv. een patiënt wandelt met drie volwassenen
Bijv. een patiënt wandelt met twee volwassenen en twee kinderen (jonger dan 12 jaar)

De patiënt mag van meerdere wandelbezoeken per dag genieten. In de gebouwen blijft het dragen van het mondmasker nog verplicht.

 

Het bezoek is van 14.00 u tot 20.00 u toegelaten. 
Gelieve wel rekening te houden met het tijdstip van de maaltijd om 17.00 u.

 

6.2. De patiënt is niet of niet volledig gevaccineerd

 

Een patiënt die nog niet of niet volledig (of slechts 7 dagen geleden) is gevaccineerd, dient minstens 7 dagen na opname in isolatie op de kamer te gaan. Deze patiënt mag geen bezoek ontvangen, maar kan wel bezoek hebben aan zijn/haar raam.

De richtlijnen voor het raambezoek zijn:

 • Maximaal 4 personen (ongeacht de leeftijd)
 • Indien de raam open is: niet eten of drinken
 • Indien u iets wenst af te geven: gelieve dit aan het onthaal of aan de inkom van de afdeling te bezorgen; u mag niets door de raam doorgeven!

 

Als na dag 7 de COVID-test negatief is, mag deze patiënt twee bezoekers tegelijk op de kamer ontvangen. De patiënt mag met maximum drie bezoekers buiten genieten van een tuin/wandelbezoek. De grootte van de groep is dus maximum vier (kinderen jonger dan 12 jaar niet meegeteld)!

Bijv. een patiënt wandelt met drie volwassenen
Bijv. een patiënt wandelt met twee volwassenen en twee kinderen (jonger dan 12 jaar)

De patiënt mag van meerdere wandelbezoeken per dag genieten. In de gebouwen blijft het dragen van het mondmasker nog verplicht.

 

Het bezoek is van 14.00 u tot 20.00 u toegelaten. 
Gelieve wel rekening te houden met het tijdstip van de maaltijd om 17.00 u.

Blijf gezond en zorg goed voor elkaar!