Woonzorg en revalidatie
De Dennen vzw

Factuur

Globaal overzicht van de ziekenhuiskosten

De ziekenhuisfactuur bestaat uit 2 delen. Enerzijds is er de samenvatting van de kosten - ingedeeld in 8 officiële rubrieken - en anderzijds de detailinformatie per rubriek. 

De betalingstermijn van de factuur bedraagt 15 dagen.

Verblijfskosten

De verblijfskosten omvatten de kost van het verblijf, inclusief de verpleegkundige verzorging. Het ziekenfonds betaalt het grootste deel van deze kosten.

Het wettelijk persoonlijk aandeel en het kamersupplement voor de eenpersoonskamer – gebaseerd op de tarieven vermeld in de opnameverklaring -worden aan u gefactureerd. 

Indien u een hospitalisatieverzekering heeft, wordt dit meestal door de maatschappij ten laste genomen.

Het wettelijk persoonlijk aandeel bedraagt, naargelang uw persoonlijke situatie:

Rechthebbenden met voorkeurtarief
1e dag 

 • dag van de opname: € 6,74
 • forfait geneesmiddelen: € 0,62
 • totaal per dag: € 7,36

Vanaf 2e dag

 • per dag verblijf: € 6,74
 • forfait geneesmiddelen: € 0,62
 • totaal per dag : € 7,36

Vanaf 91e dag

 • per dag verblijf: € 6,74
 • forfait geneesmiddelen: € 0,62
 • totaal per dag : € 7,36

Kind als persoon ten laste

1e dag 

 • dag van de opname: € 34,01
 • forfait geneesmiddelen: € 0,62
 • totaal per dag: € 34,63

Vanaf 2e dag

 • per dag verblijf: € 6,74
 • forfait geneesmiddelen: € 0,62
 • totaal per dag : € 7,36

Vanaf 91e dag

 • per dag verblijf: € 6,74
 • forfait geneesmiddelen: € 0,62
 • totaal per dag : € 7,36

Langdurig werklozen (alleenstaand / gezinshoofd) en zijn persoon ten laste

1e dag 

 • dag van de opname: € 34,01
 • forfait geneesmiddelen: € 0,62
 • totaal per dag: € 34,63

Vanaf 2e dag

 • per dag verblijf: € 6,74
 • forfait geneesmiddelen: € 0,62
 • totaal per dag : € 7,36

Vanaf 91e dag

 • per dag verblijf: € 6,74
 • forfait geneesmiddelen: € 0,62
 • totaal per dag : € 7,36

Anderen

1e dag 

 • dag van de opname: € 46,23
 • forfait geneesmiddelen: € 0,62
 • totaal per dag: € 46,85

Vanaf 2e dag

 • per dag verblijf: € 18,96
 • forfait geneesmiddelen: € 0,62
 • totaal per dag : € 19,58

Vanaf 91e dag

 • per dag verblijf: € 18,96
 • forfait geneesmiddelen: € 0,62
 • totaal per dag : € 19,58

Forfaitair aangerekende kosten

Bij een ziekenhuisopname betaalt u ook diverse wettelijke forfaitair aangerekende kosten, ongeacht of u er al dan niet gebruik van maakt. In De Dennen wordt u enkel het forfait geneesmiddelen aangerekend. Dit bedrag dekt het persoonlijk aandeel van de terugbetaalbare geneesmiddelen, en bedraagt 0,62 euro per dag.

Apotheekkosten

De geneesmiddelen waarvoor een tegemoetkoming bestaat, worden niet apart aangerekend maar zijn inbegrepen in het forfaitair bedrag per ligdag.

De niet vergoedbare geneesmiddelen worden volledig aan de patiënt aangerekend. Het betreft bijvoorbeeld pijnstillers, parafarmaceutische producten, vitaminen, enzovoort.

Honoraria

De tarieven die gehanteerd worden, zijn tarieven die bepaald zijn door het RIZIV (Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering). Er worden geen ereloonsupplementen aangerekend.

Andere leveringen

Dit is de kostprijs van producten zoals bloed, bloedplasma, gipsmateriaal en ontsmettende baden. Uw ziekenfonds betaalt bepaalde producten deels of volledig terug. Deze kosten worden duidelijk op de factuur omschreven.

Ziekenvervoer

Hier wordt het ziekenvervoer, verricht door het ziekenhuis, aangerekend. Vervoer verricht door een externe dienst wordt hier niet vermeld. Deze rubriek is voor De Dennen niet van toepassing.

Indien u gebruik maakt van ziekenvervoer bij opname of bij ontslag, ontvangt u een factuur van de externe vervoersdienst. In bepaalde gevallen wordt deze kost door ons aan de vervoersdienst voldaan en dan achteraf aan u doorgerekend. Dit vindt u dan onderaan de factuur terug, samen met de factuur van de vervoersdienst. U kan bij uw ziekenfonds terecht voor eventuele terugbetaling.

Indien u gebruik maakt van ziekenvervoer tijdens uw verblijf om een bijkomend onderzoek te ondergaan in een ander ziekenhuis en u diezelfde dag nog terugkeert naar De Dennen, dan is de kost hiervan inbegrepen in de verblijfskost. U dient hiervoor geen aparte factuur te betalen

Diverse kosten

Het betreft diverse kosten waarvoor geen tegemoetkoming bestaat en die meestal door de patiënt gevraagd worden. Voorbeelden zijn extra drank, was, telefoon, toiletartikelen, naamlint, kapper, pedicure, enzovoort. 

Btw

Btw is niet van toepassing in De Dennen.