Woonzorg en revalidatie
De Dennen vzw

Conventie en erelonen

Een niet-geconventioneerde arts mag een ereloonsupplement aanrekenen bovenop het conventietarief of officieel tarief. Deze meerkost is onbeperkt en wordt door de arts zelf bepaald. Het supplement wordt dan ook niet meegerekend bij het berekenen van de maximumfactuur. Deze erelonen worden vastgelegd door het RIZIV.