Woonzorg en revalidatie
De Dennen vzw

Hospitalisatieverzekering

Beschikt u over een hospitalisatieverzekering, dan vragen we u om op voorhand even te informeren naar de eventuele tussenkomst van uw verzekering in de opnamekosten van ons revalidatieziekenhuis. De polis van een hospitalisatieverzekering kan namelijk verschillen van maatschappij tot maatschappij. Vermeld ook zeker het erkenningsnummer van De Dennen 046.

Indien wij bij opname een goedkeuringsformulier van de verzekeringsmaatschappij ontvangen, wordt de factuur rechtstreeks naar de maatschappij gestuurd en ontvangt u in principe geen ziekenhuisfactuur.

Indien wij hier niet over beschikken, wordt de factuur naar u gestuurd en dient deze door u betaald te worden. De maatschappij zal dan eventueel hun tussenkomst aan u overmaken. 

Gelieve steeds de nodige gegevens (verzekeringskaart, polisnummer, goedkeuringsformulier, attesten voor de dokter, …) mee te brengen op het moment van inschrijving.