Woonzorg en revalidatie
De Dennen vzw

Betalingsvoorwaarden

Als patiënt krijgt u maandelijks een factuur toegestuurd. We verzoeken u vriendelijk om deze binnen de 15 dagen na verzenddatum te betalen, met vermelding van de juiste gestructureerde mededeling. 

In geval van wanbetaling wordt een forfaitaire schadevergoeding van 10 % op het totaalbedrag van de factuur aangerekend, met een minimum van 10 euro en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. 

Indien u ook na aanmaning uw factuur niet betaalt, wordt uw dossier doorverwezen naar een gespecialiseerde derde die zal instaan voor de inning van het openstaande saldo. 

Bankgegevens van De Dennen: BE68 7330 5428 1634