Woonzorg en revalidatie
De Dennen vzw

Patiëntenvoorlichting

Bij De Dennen staan onze patiënten centraal bij alles wat we doen. Daarom vinden we het belangrijk om steeds voldoende voorlichtingsinformatie met betrekking tot de gezondheidszorg en gezondheidstoestand te voorzien. Naast de mondelinge informatie die door de zorgverleners verstrekt wordt, voorzien we ook een aantal brochures die op elk moment geraadpleegd kunnen worden.  

Patiëntenvoorlichting is een proces van communicatie met, voor en over patiënten dat op een planmatige manier integraal deel uitmaakt van het zorgtraject en gericht is op kennisvermeerdering, attitude- en gedragsverandering van de patiënt ten aanzien van zijn gezondheidssituatie om in overleg met de zorgverlener te komen tot een doordachte keuze.

Patiëntenvoorlichting in de woorden van het Vlaamse Patiëntenplatform

In de Dennen werken we mee aan initiatieven zoals de week van de valpreventie, de campagne handhygiëne, … 

Op bepaalde tijdstippen in het revalidatietraject wordt er een overleg met de familie gepland om de evolutie en de toekomstperspectieven van de patiënt te bespreken.