Woonzorg en revalidatie
De Dennen vzw

Patiëntveiligheid

In ons revalidatieziekenhuis heerst een sterke veiligheidscultuur, en dit zowel met betrekking tot onze patiënten als tot onze medewerkers. Wij bevorderen dan ook een open en transparante cultuur, waar patiëntveiligheid gewaarborgd wordt. 

Wij bevorderen een open en transparante cultuur, waar patiëntveiligheid gewaarborgd wordt. 

Dit doen we onder andere aan de hand van specifieke maatregelen, preventies, optimalisaties en verbeterprojecten. 

  • Een ziekenhuisbreed incident- en meldsysteem is geïmplementeerd. Medewerkers worden gestimuleerd om alle incidenten, bijna-incidenten en bijwerkingen (vb. valpartijen, medicatiefouten, …) te melden in het meld- en leersysteem zodat structurele en organisatorische maatregelen kunnen genomen worden.
  • Een comité patiëntveiligheid volgt de incidenten, verbeteracties en veiligheidsinitiatieven op en bespreekt ze.
  • Incidenten worden geanalyseerd en verbeteracties om de veiligheid te verhogen, worden geformuleerd. 
  • Regelmatig organiseren we sensibiliseringscampagnes rond bepaalde thema’s zoals handhygiëne, valpreventie, preventie van doorligwonden, …