Woonzorg en revalidatie
De Dennen vzw

Patiëntenervaringen en -participate

Wij zijn graag op de hoogte van de persoonlijke ervaringen van onze patiënten tijdens hun verblijf in De Dennen. Daarom stimuleren we constructieve feedback aan de hand van een tevredenheidsmeting. Zo kunnen wij efficiënt en gericht werken aan de optimalisatie van onze dienstverlening. 

Patiëntenervaringen

Het Vlaams patiëntenplatform nodigt ziekenhuizen uit om hun patiënten te bevragen over hun ervaringen in het ziekenhuis. Twee keer per jaar wordt er op hetzelfde moment in alle ziekenhuizen een enquête verdeeld. Deze resultaten worden vergeleken met andere ziekenhuizen.

De patiëntenpeiling is vooral gericht op algemene ziekenhuizen en alle leeftijden. Dit heeft als knelpunt dat veel vragen niet van toepassing zijn op onze revalidanten.

Patiëntenparticipatie

In De Dennen proberen we onze patiënten zoveel mogelijk te betrekken in de beslissingen die genomen worden tijdens hun hospitalisatie, en dit op verschillende niveaus. Dit varieert van beslissingen op vlak van medicatie, voeding en doelstellingen tot tevredenheidsenquêtes. Wij staan namelijk steeds open voor suggesties en opmerkingen.